Muzeum Dostępne

Muzeum Dostępne

Staramy się, aby oferta Muzeum Azji i Pacyfiku była dostępna dla każdego – niezależnie od tego, jakie są jej/jego potrzeby. Stale pracujemy nad poprawą naszej dostępności. W latach 2022-2023 w Muzeum realizowany jest grant „Poprawa dostępności Muzeum Azji i Pacyfiku” z programu „Kultura bez barier”. [link: https://kultura-bez-barier.pfron.org.pl/informacje-o-projekcie/] Ta podstrona powstała w ramach tego grantu.

Grafika z flagą Polski, flagą Unii Europejskiej oraz logiem Funduszy Europejskich