Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r.) Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie informuje, że:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie; ul. Solec 24, 00-403 Warszawa.
  2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@muzeumazji.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji statutowych zadań Muzeum Azji Pacyfiku w Warszawie na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i prawa miejscowego, zgodnie z art.6 ust.1 lit.c i e oraz art. 9 ust.2 lit.g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania, skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do wskazanych podmiotów.
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Zgadzam się

Kontakt

Jesteśmy otwarci na uwagi, sugestie i pytania. Jeśli masz pomysł, jak moglibyśmy uatrakcyjnić naszą ofertę dla osób ze szczególnymi potrzebami – skontaktuj się z koordynatorką dostępności: polazygmunt@muzeumazji.pl.

Indywidualne zwiedzanie wystawy:

Jeśli masz pytania dotyczące wizyty w Muzeum – skontaktuj się z Działem Obsługi Publiczności.

telefon 22 629 92 68 wew. 106

e-mail: sklep@muzeumazji.pl

Lekcje muzealne, warsztaty i oprowadzanie:

W sprawie zwiedzania z przewodnikiem, lekcji muzealnych i warsztatów, również tych dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, prosimy o kontakt (w godzinach 8.00-15.00) z Działem Edukacyjnym.

telefon. 22 629 92 68 wew. 123 lub 119

e-mail: edukacja@muzeumazji.pl

Kontakt w PJM:

Jeśli chcesz skontaktować się z nami w polskim języku migowym – wideopołączenie (WhatsApp) jest możliwe we wtorki i środy, między godziną 10.00 a 13.00, lub po wcześniejszym umówieniu mailowym.

Numer telefonu do kontaktu w PJM to 668 801 175. Na ten numer możesz też wysłać smsa.

Nie odbieramy połączeń głosowych przychodzących na ten numer.

Rozmowę w PJM w terminie innym, niż podany wyżej, możesz umówić pisząc maila na adres e-mail: pjm@muzeumazji.pl

 

Informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych dla osób, które komunikują się z Muzeum w polskim języku migowym, znajdziesz na stronie:

Dane osobowe